Logo Image
Elektromagnetväljade riskihaldus

Tänan, et siia tulid!


Kuna 2016. juulis hakkas kehtima uus tööalaste elektromagnetväljade määrus, eeldatakse, et seda ka ettevõtete poolt järgitakse. Kuidas ohutushoid tegelikult korraldatud on – aitab selgitada käesolev küsimustik. Elektromagnetvälju tekitavad kõik elektriseadmed ning teatud juhtudel võivad need ohustada tervist. Küsimustiku täitmine võimaldab saada ka lühiülevaate, 1) mida eeldatakse elektromagnetväljade ohutushoiult ning 2)milliste võtetega vähendada elektromagnetvälju töökohtadel.

Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Sinu vastuseid kasutatakse vaid üldistuste tegemiseks ning ei edastata kellelegi väljapoole uurimisrühma.

Olen tänulik kui kulutate u 5 min küsimustiku täitmisele. Omalt poolt olen valmis vastama Teie võimalikele küsimustele selles valdkonnas.

Tarmo Koppel, elektromagnetväljade lektor, konsultant
Tallinna Tehnikaülikool
E-mail: tarmo.koppel@ttu.ee
Tel.: 56560830